Doelstelling en visie

De Stichting Dr. Abraham Kuyperfonds stelt zich ten doel om

  • De reformatorische inbreng in het christen−democratisch denken te behartigen, zulks in een opbouwende ontmoeting met het rooms−katholieke denken binnen de christendemocratie;
  • De internationale verbreiding van reformatorisch gedachtengoed te stimuleren.

Het reformatorische gedachtengoed en het daaruit voortgekomen christelijk sociaal denken hebben grote invloed gehad op de sociaalpolitieke inrichting van Nederland gedurende de twintigste eeuw. Veel van onze goed werkende bestuurlijke instituties zijn direct of indirect beïnvloed door het christelijk sociaal denken.

Het Kuyperfonds ondersteunt publicaties en mediaproducties in de brede zin hierover.