Contact

Steunaanvragen kunnen per EmailĀ  worden ingediend bij de voorzitter van het Dr. Abraham Kuyperfonds. De bescheiden dienen in Ms-Word format of PDF format te worden verzonden naar:
info@kuyperfonds.org ,

ten name van Prof. Mr. A. Soeteman

Het statutaire adres van de Stichting Doctor Abraham Kuyperfonds is
Dahlialaan 36
2111 ZP Aerdenhout.
Nederland

cropped-logo-groenblauw.jpg