Contact

Steunaanvragen kunnen per e-mail  worden ingediend bij de secretaris  van het Dr. Abraham Kuyperfonds. De bescheiden dienen in Word of PDF-format te worden verzonden naar:

info@kuyperfonds.org
ten name van Mw. Drs. H.J. van de Streek.

Het correspondentieadres van de Stichting Doctor Abraham Kuyperfonds is
Impalastraat 31
3523 PJ  Utrecht
Nederland

cropped-logo-groenblauw.jpg