Bestuur

Het Bestuur van het Dr. Abraham Kuyperfonds bestaat uit de volgende leden:

Prof. Mr. A. Soeteman, Voorzitter, lid Dagelijks Bestuur (DB)
Mw. Drs. H.J. van de Streek, Secretaris, lid Dagelijks Bestuur (DB)
Mr. Drs. L. Jongsma, Penningmeester, lid Dagelijks Bestuur (DB)

H.A. de Boer
Drs. H. Borstlap
Ir. J. F. De Leeuw
Prof. Dr. J.W. Sap
Mw. Dr. J.M. Hinten
Mw. Drs. H.A.C. Weigand−Timmer

Adviseurs van het bestuur zijn:
Prof. Dr. G.J. Buijs, bekleder van de gesponsorde leerstoel aan de Vrije Universiteit, ‘Filosofie van cultuur, politiek en organisatie’.
Drs. P.W. van Gijzen, administrateur.

Lopende zaken worden voorbereid en afgehandeld door het Dagelijks Bestuur. Subsidieaanvragen worden goedgekeurd door het Algemeen Bestuur, dat twee keer per jaar vergadert.

Bestuursleden en adviseurs ontvangen geen vergoeding voor hun lidmaatschap van het bestuur noch voor deelname aan vergaderingen of gegeven adviezen.