Bestuur

Het Bestuur van het Dr. Abraham Kuyperfonds bestaat uit de volgende leden:
Prof. Mr. A. Soeteman, voorzitter
Dr. M.C. Grool, secretaris
Mr. Drs. L. Jongsma, penningmeester
H.A. de Boer
Drs. H.  Borstlap
Ir. J. F. De Leeuw
Prof. Dr. J.W. Sap
Drs. H.A.C. Weigand‚ąíTimmer

Adviseurs van het bestuur zijn:
Prof. Dr. G.J. Buijs, bekleder van de Kuyperleerstoel aan de Vrije Universiteit
Drs. P.W. van Gijzen, administrateur

Lopende zaken worden voorbereid en afgehandeld door het Dagelijks Bestuur. Subsidieaanvragen worden goedgekeurd door het Algemeen Bestuur, dat twee keer per jaar vergadert.

Bestuursleden en adviseurs ontvangen geen vergoeding voor hun lidmaatschap van het bestuur noch voor deelname aan vergaderingen of gegeven adviezen.