Bestuur

Het Bestuur van het Dr. Abraham Kuyperfonds bestaat uit de volgende leden:

Prof. Mr. A. Soeteman, Voorzitter, lid Dagelijks Bestuur (DB)
Mr. Drs. L. Jongsma, Penningmeester, lid Dagelijks Bestuur (DB)
H.A. de Boer
Drs. H. Borstlap
Ir. J. F. De Leeuw
Prof. Dr. J.W. Sap
Dr. J.M. Hinten
Drs. H.A.C. Weigand−Timmer

De Secretaris van het fonds, Dr. M.C. Grool is per 5 april 2022 om redenen van leeftijd teruggetreden als secretaris en lid van het DB. Zij zij vervulde deze functie  vanaf  1991. Haar taken zullen voorlopig worden overgenomen door de zittende leden van het Dagelijks bestuur Prof. Mr. A. Soeteman, voorzitter,en Mr. Drs. L. Jongsma.

Adviseurs van het bestuur zijn:
Prof. Dr. G.J. Buijs, bekleder van de gesponsorde leerstoel aan de Vrije Universiteit, ‘Filosofie van cultuur, politiek en organisatie’.
Drs. P.W. van Gijzen, administrateur.

Lopende zaken worden voorbereid en afgehandeld door het Dagelijks Bestuur. Subsidieaanvragen worden goedgekeurd door het Algemeen Bestuur, dat twee keer per jaar vergadert.

Bestuursleden en adviseurs ontvangen geen vergoeding voor hun lidmaatschap van het bestuur noch voor deelname aan vergaderingen of gegeven adviezen.