Wie was Abraham Kuyper?

Kuyper origineelAbraham Kuyper (1837-1920) was theoloog, journalist en politicus. Hij heeft aan het einde van de negentiende eeuw de Anti-Revolutionaire Partij, de ARP, opgericht, de eerste politieke partij in Nederland. Hij heeft de krant  ‘De Standaard’ en de Vrije Universiteit opgericht. Hij stond ook aan de wieg van de synodale gereformeerde kerk in Nederland. Kuyper was van 1901 tot 1905 Minister President van Nederland.

Abraham Kuyper had een grote maatschappelijke en sociale invloed in het laatste deel van de 19e eeuw en het eerste deel 20 eeuw. Echo’s van dat gedachtengoed zijn nog steeds levend, ook buiten Nederland, bijv. in de Verenigde Staten en Zuid−Korea.

Zijn inzichten hebben grote invloed gehad op de sociaalpolitieke inrichting van Nederland gedurende de twintigste eeuw. Het meest richtinggevend was het principe van de soevereiniteit in eigen kring Dit leidde tot de vorming van een maatschappij waarin de zuilen een belangrijke rol spelen. De individuele burger was hervormd, gereformeerd, katholiek, socialist of liberaal en werd daarmee tot die zuil gerekend. Hij las een protestante, socialistische of liberale krant, en deed zijn inkopen bij gelijkgestemde winkeliers. Die maatschappelijke verzuiling vervaagde in het tweede deel van de twintigste eeuw.

Niettemin,  zijn inzichten en opvattingen zijn ook vandaag nog steeds herkenbaar in de maatschappij. Nog steeds zijn er politiek partijen die voortkomen uit een van de zuilen (PvdA, CDA, VVD). De landelijke dagbladen hebben hun wortels in de zuilen van weleer, alhoewel steeds minder merkbaar.

Veel van onze goed werkende bestuurlijke instituties zijn direct of indirect beïnvloed door het reformatorische gedachtengoed uit de vorige eeuw. Het Kuyperfonds ondersteunt publicaties in brede zin hierover.