Geschiedenis en projecten

Vanaf zijn oprichting in 1980 heeft de Stichting Dr. Abraham Kuyperfonds publicaties ondersteund die hebben geleid tot nadere inzichten in de rol van het reformatorisch denken in de maatschappij, nu of in het verleden. Een groot aantal auteurs heeft een bijdrage ontvangen ter ondersteuning van de publicatiekosten van hun studies. Mede met hulp van het Kuyperfonds is een aantal biografieën van reformatorische voormannen gepubliceerd en studies over de rol van christelijk-sociaal denken.
Zo heeft het Kuyperfonds het initiatief genomen tot de biografie van Abraham Kuyper die is geschreven door Dr. Jeroen Koch. Daarnaast heeft het Kuyperfonds het initiatief  genomen tot de oprichting en ondersteuning van de Kuyperleerstoel  aan de Vrije Universiteit. Het Kuyperfonds steunt ook regelmatig de publicaties van onderzoek door het Historisch Documentatiecentrum voor het Nederlands Protestantisme (1800-heden), gevestigd aan de Vrije Universiteit.

Ook is een tweetal documentaires ondersteund: de productie van de zesdelige IKON/VKZ-serie ‘Rond de Oude Wereldzee’ over de reis van Kuyper rond de Middellandse Zee. Het negende deel van de documentaireserie ‘De IJzeren Eeuw’ (NTR/VPRO) over de betekenis van Abraham  Kuyper, ook internationaal, is eveneens ondersteund.

Doelstelling en visie

De Stichting Dr. Abraham Kuyperfonds stelt zich ten doel om

  • De reformatorische inbreng in het christen−democratisch denken te behartigen, zulks in een opbouwende ontmoeting met het rooms−katholieke denken binnen de christendemocratie;
  • De internationale verbreiding van reformatorisch gedachtengoed te stimuleren.

Het reformatorische gedachtengoed en het daaruit voortgekomen christelijk sociaal denken hebben grote invloed gehad op de sociaalpolitieke inrichting van Nederland gedurende de twintigste eeuw. Veel van onze goed werkende bestuurlijke instituties zijn direct of indirect beïnvloed door het christelijk sociaal denken.

Het Kuyperfonds ondersteunt publicaties en mediaproducties in de brede zin hierover.